Протокол заседания технического комитета по стандартизации ТК 404 "Геодезия и картография" №1 от 26 апреля 2017 г.